Greppa Näringen

Vi utför kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen!

Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansieringen sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda miljöskatter. Landsbygdsprogrammet i sin tur finansieras av den svenska staten och EU. Under de senaste åren har en stor satsning skett inom Greppa Näringen, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen.

Det viktigaste arbetssättet för Greppa Näringen är att sprida kunskap genom enskild rådgivning. En viktig framgångsfaktor är att ha god uppföljning genom att rådgivare återkommer till lantbrukaren under flera år och följer upp de åtgärder som provas.

Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.

För senaste nytt om greppa näringen, besök hemsidan www.greppa.nu. Vill du ta del av Greppa Näringens rådgivning genom oss? Kontakta oss!

Lars Pettersson

Växtodlingsrådgivare, Mark/Växtagronom
Västra Götalands län
073-0280734
lars@markvaxt.se
© 2011 – 2024 MarkVäxt 05 AB. All Rights Reserved
crossmenu