Precisionsodling med styrfil

Vi hjälper dig att upprätta styrfiler för gödselspridare och växtskyddsspruta.

En styrfil är en elektronisk karta där t.ex. gödselgivan anpassas till markens näringstillstånd i varje del av fältet. När spridningen sker, håller datorn med hjälp av GPS-positionen reda på var din maskin befinner sig och anpassar givan med hjälp av styrfilen för att jobba med inomfältsvariationen.

Kort sagt med hjälp av en aktuell styrfil hamnar rätt mängd gödsel/växtskyddsmedel på rätt plats och på så sätt blir vinsten maximal med minimalt klimatavtryck. Vi kan hjälpa dig att översätta markdata till en färdig styrfil som du laddar upp i spridarens monitor. Inom projektet Greppa Näringen erbjuds modulen precisionsodling, där vi visar på potentialen av att variera odlingsinsatserna. Vi gör styrfiler av N; P; K, utsäde, pH-kalk och strukturkalk. Därtill möjliggör vi styrfiler till de växtskyddssprutor som så tillåter.

Kontakta oss för hjälp med styrfil!

Lars Pettersson

Växtodlingsrådgivare, Mark/Växtagronom
Västra Götalands län
073-0280734
lars@markvaxt.se
© 2011 – 2024 MarkVäxt 05 AB. All Rights Reserved
crossmenu