Vattenkvalitet och pH

Ett vatten kan vara mjukt och ha ett högt pH-värde och tvärtom. Man kan inte generalisera en viss vattenkvalitet över landet utan varje hushåll har olika förutsättningar. Därmed mycket viktigt att testa sitt vatten för att se om pH behöver sänkas eller om hårdheten behöver sänkas för att få så bra effekt som möjligt av den produkt som ska användas.

För de allra flesta växtskyddsprodukter strävar vi efter ett pH-värde runt 5,5.

Lars Pettersson

Växtodlingsrådgivare, Mark/Växtagronom
Västra Götalands län
073-0280734
lars@markvaxt.se
© 2011 – 2024 MarkVäxt 05 AB. All Rights Reserved
crossmenu