Tjänster

MarkVäxt05 erbjuder kvalificerad växtodlingsrådgivning till alla lantbruksföretag i Västra Götalands län. I länet erbjuds både produktionsrådgivning och rådgivning inom miljörådgivningsprojektet Greppa Näringen. I produktionsrådgivningen ingår växtodlingsplanering, ogräskontroll, svampkontroll/insektskontroll, uppföljning och möjligheter till styrfiler. Här skräddarsys ett paket som passar dig.

Greppa näringen är kostnadsfri rådgivning som både du och miljön sparar på. Jag som driver är Lars Pettersson.

Vi har möjlighet att erbjuda kostnadsfri rådgivning via Greppa Näringen i  Västra Götalands län. Via Greppa Näringen kan du få hjälp med bland annat gödslingsplan, växtnäringsbalans, test av gödningsspridare, dräneringsrådgivning, precisionsodling, kväve/fosforstrategi, markpackning, bördighet, integrerat växtskydd och växtskyddshantering. All rådgivning via Greppa Näringen är kostnadsfri.

Kontakta oss om du är intresserad av rådgivning i ditt lantbruksföretag!

Lars Pettersson

Växtodlingsrådgivare, Mark/Växtagronom
Västra Götalands län
073-0280734
lars@markvaxt.se
© 2011 – 2024 MarkVäxt 05 AB. All Rights Reserved
crossmenu