Växtodlingsplanering

Att göra en kvävebehovsberäkning genom en växtodlingsplan eller motsvarande är ett tvärvillkor för verksamheter inom nitratkänsligt område.

• Genom en växtodlingsplan får du en översikt av åtgång av insatsvaror
• Alla växtodlare har olika förutsättningar och växtodlingsplaneringen ser därför olika ut på olika gårdar
• Vill du ha någon att diskutera dina grödor och sortval, gödslings eller växtskyddsstrategier med, så står vi till din tjänst.

Vi hjälper dig gärna att planera din växtodling! Vi gör växtodlingsplaner i Dataväxt som är godkänt av såväl Jordbruksverket som olika certifieringsorgan, vad gäller deras dokumentationskrav för växtodlingsplaner. I samråd med kund planeras sortval och gödselinköp. Vi erbjuder kunder plastade kartor och exportfiler som enkelt kan nyttjas i Sam-internet.

Vi möjliggör både växtodlingsplanering, men också styrfiler av N, P, K, utsäde pH-Kalk samt strukturkalk efter lerhalt.

Lars Pettersson

Växtodlingsrådgivare, Mark/Växtagronom
Västra Götalands län
073-0280734
lars@markvaxt.se
© 2011 – 2024 MarkVäxt 05 AB. All Rights Reserved
crossmenu